انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
30
دکتر فتحی

آناتومي لگن و پرينه

600000
30
دکتر نورآبادي

فيزيولوژي غدد

800000
60
دکتر فتحی

جنين شناسي

600000
45
دکتر فتحی

 بافت شناسي غدد

500000
100
دکتر محمد نژاد
بيولوژي سلولي  و مولكولي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
پنج فقره چک به مبلغ 300000 تومان
1290000
2790000
3100000
265