انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
30
دکتر مرادی

آناتومي لگن و پرينه

950000
90
دکتر نورآبادي

فیزیولوژی

900000
60
دکتر عبدالهی

جنين شناسي

650000
50
دکتر فتحی

بافت شناسی

900000 80 دکتر عقیل ایمنی شناسی
900000
100
دکتر محمد نژاد
بيولوژي سلولي  و مولكولي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4410000
410