انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل کلاسهای حضوری دکتری بیولوژی تولید کثل
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
20%
1000000
30
دکتر مرادی

آناتومي لگن و پرينه

1200000 20% 1500000
60
دکتر نورآبادي

فیزیولوژی غدد

900000
20%
1130000
45
دکتر شیرازی

جنين شناسي

700000
20%
880000
40
دکتر مرادی

بافت شناسی

800000 20% 1000000 80 دکتر عقیل ایمنی شناسی
690000
20%
865000
100
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي  و مولكولي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4581000
355
   
Test cable channels Graduate Department of Health