انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
30
دکتر مرادی

آناتومي لگن و پرينه

1200000
60
دکتر نورآبادي

فیزیولوژی غدد

900000
45
دکتر شیرازی

جنين شناسي

700000
40
دکتر مرادی

بافت شناسی

800000 80 دکتر عقیل ایمنی شناسی
900000
100
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي  و مولكولي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4770000
355