انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل کلاسهای حضوری دکتری بیولوژی تولید کثل
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
30
دکتر مرادی

آناتومي لگن و پرينه

1200000
60
دکتر نورآبادي

فیزیولوژی غدد

900000
45
دکتر شیرازی

جنين شناسي

900000
40
دکتر مرادی

بافت شناسی

900000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي  و مولكولي
300000 30 دکتر متقی نژاد استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4500000
325
   
Test cable channels Graduate Department of Health