انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
30
دکتر فتحی

آناتومي لگن و پرينه

900000
30
دکتر نورآبادي

فيزيولوژي غدد

1200000
60
دکتر فتحی

جنين شناسي

700000
45
دکتر فتحی

 بافت شناسي غدد

600000
100
دکتر محمد نژاد
بيولوژي سلولي  و مولكولي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
پنج فقره چک به مبلغ 300000 تومان
2280000
3780000
4200000
265