انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل کلاسهای حضوری دکتری بیولوژی تولید کثل
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
30
دکتر مرادی

آناتومي لگن و پرينه

1200000
60
دکتر نورآبادي

فیزیولوژی غدد

900000
45
دکتر شیرازی

جنين شناسي

900000
40
دکتر مرادی

بافت شناسی

900000 80 + 20 ساعت نکته و تست دکتر عقیل ایمنی شناسی
900000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي  و مولكولي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5040000
395
   
Test cable channels Graduate Department of Health