انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
فیزیولوژی
 

 

کلاس رفع اشکال پس از آزمون برگزار میگردد

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:158 نام رشته:فیزیولوژی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
گایتون
60
آقای راستکار
فیزیولوژی
,طلعت حبیبی ,ابوالقاسم امین
40
خانم افشاری
زیست شناسی جانوری
lehninger,devlin
20
دکتر شیرعلی
بیوشیمی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فیزیولوژی سال 93-94 

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
بيوشيمي : : لیپیدها و لیپو پروتئین ها (ساختار لیپیدها و غشاء – مباحث بالینی و متابولیسم)
کربوهیدراتها(ساختارکربوهیدراتها، مباحث بالینی و متابولیسم)
زیست شناسی جانوری:تقسیمات سلولی-شاخه تک سلولی ها-اسفنج ها-کرمها
زبان عمومی

 

آزمون اول
93/8/30   

فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون
بيوشيمي :آمینواسیدها و پروتئینها (ساختار – مباحث بالینی و متابولیسم) – متابولیسم هم – اختلالات اسید – باز – آب و الکترولیتها
زیست جانوری :تولید مثل در جانوران( جنسی و غیر جنسی) – چرخه سلولی – دستگاه گوارش در جانوران – کرمهای نواری – نرم تنان – کرم های حلقوی- بند پایان – خارپوستان  
زبان عمومی

 

آزمون دوم
93/9/21

 

 

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

 آزمون سوم
93/10/05

 

فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس
بيوشيمي :ویتامین و کوآنزیم – آنزیم ها (مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها) و هورمون ها
زیست جانوری : روشهای نگهداری جنین در جانوران -  زرده در جانوران- لایه های جنینی در جانوران - دستگاه تنفس در جانوران- دستگاه ادراری درجانوران – طناب داران – رده ماهیها – رده دوزیستان
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
93/10/26

 

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

آزمون پنجم
93/11/10

 

فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
بيوشيمي :اسیدهای نوکلئیک و مباحث مولکولی ( ساختار اسیدهای نوکلئیک ، همانندسازی ، انواع مکانیسم های ترمیم، رونویسی، ترجمه و پیرایش)
زیست جانوری : رده خزندگان – رده پرندگان – رده پستانداران –  دستگاه گردش خون در جانوران – دستگاه عصبی در جانوران
زبان عمومی

 

آزمون ششم
93/11/24  

مباحث کلیدی رشته فیزیولوژی پزشکی

( فیزیولوژی، زیست جانوری، زبان)

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

آزمون هفتم
93/12/8

 

مباحث کلیدی رشته فیزیولوژی پزشکی

( فیزیولوژی، زیست جانوری، زبان)

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

آزمون هشتم
93/12/22

 

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

93/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

93/09/21

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

93/10/05

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم(اینترنتی)

 

 

 

 

4

93/10/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

5

93/11/10

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم(اینترنتی)

 

 

 

 

6

93/11/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

7

93/12/8

مباحث کلیدی رشته فیزیولوژی پزشکی (اینترنتی)

 

 

 

 

8

93/12/22

مباحث کلیدی رشته فیزیولوژی پزشکی (اینترنتی)

 

 

 

 

9
94/01/14

آزمون جامع اول

 

 

 

 

10
94/02/04
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

11
94/02/25
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

12
94/03/08
آزمون جامع چهارم