انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
فیزیولوژی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:326 نام رشته:فیزیولوژی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
گایتون
60
آقای راستکار
فیزیولوژی
,طلعت حبیبی ,ابوالقاسم امین
40
خانم افشاری
زیست شناسی جانوری
lehninger,devlin
20
دکتر شیرعلی
بیوشیمی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فیزیولوژی سال 92-93 

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
بيوشيمي : : لیپیدها و لیپو پروتئین ها (ساختار لیپیدها و غشاء – مباحث بالینی و متابولیسم)
کربوهیدراتها(ساختارکربوهیدراتها، مباحث بالینی و متابولیسم)
زیست شناسی جانوری:تقسیمات سلولی-شاخه تک سلولی ها-اسفنج ها-کرمها
زبان عمومی

 

آزمون اول
92/9/1   

فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون
بيوشيمي :آمینواسیدها و پروتئینها (ساختار – مباحث بالینی و متابولیسم) – متابولیسم هم – اختلالات اسید – باز – آب و الکترولیتها
زیست جانوری :تولید مثل در جانوران( جنسی و غیر جنسی) – چرخه سلولی – دستگاه گوارش در جانوران – کرمهای نواری – نرم تنان – کرم های حلقوی- بند پایان – خارپوستان  
زبان عمومی

 

آزمون دوم
92/9/29

فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس
بيوشيمي :ویتامین و کوآنزیم – آنزیم ها (مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها) و هورمون ها
زیست جانوری : روشهای نگهداری جنین در جانوران -  زرده در جانوران- لایه های جنینی در جانوران - دستگاه تنفس در جانوران- دستگاه ادراری درجانوران – طناب داران – رده ماهیها – رده دوزیستان
زبان عمومی

 

آزمون سوم
92/10/27

فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
بيوشيمي :اسیدهای نوکلئیک و مباحث مولکولی ( ساختار اسیدهای نوکلئیک ، همانندسازی ، انواع مکانیسم های ترمیم، رونویسی، ترجمه و پیرایش)
زیست جانوری : رده خزندگان – رده پرندگان – رده پستانداران –  دستگاه گردش خون در جانوران – دستگاه عصبی در جانوران
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
92/11/25  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

92/9/1

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

92/9/29

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

92/10/27

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

92/11/25

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

93/1/15

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

93/2/5

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

93/2/26

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

93/3/9

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)