انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
فیزیولوژی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:158 نام رشته:فیزیولوژی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
گایتون
60
استاد نورآبادی
فیزیولوژی
,طلعت حبیبی ,ابوالقاسم امین
40
استاد افشاری
زیست شناسی جانوری
lehninger,devlin
20
استاد شیرعلی
بیوشیمی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فیزیولوژی سال 96-95 

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
بيوشيمي : آب و الکترولیت ها، اسید و باز( اختلالات، تنفس و هموگلوبین، یونها و ...)، ساختمان اسید آمینه و پپتید و پروتئین(از جمله پروتئینهای پلاسما و مباحث بالینی)، آنزیم4( مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها)، ویتامین ها و کوآنزیم ها
زیست شناسی جانوری:تقسیمات سلولی-شاخه تک سلولی ها-اسفنج ها-کرمها
زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون
بيوشيمي : ساختمان کربوهیدرات، ساختمان لیپید و انتقال و ذخیره لیپیدها، غشاهای زیستی و انتقالات، ژنتیک مولکولی و ساختمان نوکلئوتیدها، متابولیسم هم و پورفیرین ها و نمک صفراوی
زیست جانوری :تولید مثل در جانوران( جنسی و غیر جنسی) – چرخه سلولی – دستگاه گوارش در جانوران – کرمهای نواری – نرم تنان – کرم های حلقوی- بند پایان – خارپوستان  
زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

 آزمون سوم
95/10/03

 

فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس
بيوشيمي : بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم لیپید، هورمون
زیست جانوری : روشهای نگهداری جنین در جانوران -  زرده در جانوران- لایه های جنینی در جانوران - دستگاه تنفس در جانوران- دستگاه ادراری درجانوران – طناب داران – رده ماهیها – رده دوزیستان
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/10/17

 

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

آزمون پنجم
95/11/01

 

فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
بيوشيمي: متابولیسم اسید آمینه، متابولیسم نوکلئوتید، همانند سازی و ترمیم، رونویسی و پردازش، ترجمه و proسازی و تنظیم بیان ژن
زیست جانوری : رده خزندگان – رده پرندگان – رده پستانداران –  دستگاه گردش خون در جانوران – دستگاه عصبی در جانوران
زبان عمومی

 

آزمون ششم
95/11/15  

مباحث کلیدی رشته فیزیولوژی

 

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

آزمون هفتم
95/11/29

 

مباحث کلیدی رشته فیزیولوژی

 

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

آزمون هشتم
95/12/06

 

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/03

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم(اینترنتی)

 

 

 

 

4

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

5

95/11/01

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم(اینترنتی)

 

 

 

 

6

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

7

95/11/29

مباحث کلیدی رشته فیزیولوژی (اینترنتی)

 

 

 

 

8

95/12/06

مباحث کلیدی رشته فیزیولوژی (اینترنتی)

 

 

 

 

9
95/12/20

آزمون جامع اول

 

 

 

 

10
96/01/19
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

11
96/02/02
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

12
96/02/16
آزمون جامع چهارم