انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
روانشناسی بالینی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:483 نام رشته:روانشناسی بالینی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
دلاور
20
استاد نوریان
آمارو روش تحقیق
کاربست مشاوره کری
15
استاد خسروی
نظريه هاي روان درمانی
هیلگارد
15
استاد عزیزی
روانشناسي عمومی وفرهنگی
لورابرک+فصل37تا51کاپلان
15
استاد توکلی
روانشناسی رشد
فیست&فیست
15
استاد خسروی
نظريه هاي شخصيت
کرامر، اریک بس، فیرس&فیرس ، فیروزبخت و نائینیان
15
استاد عزیزی
روانشناسی بالینی
روانشناسی جیمز کات +فصل36کاپلان
15
استاد نادریان
بنيادهاي بيولوژيكي وفيزيولوژيك رفتار
فصل10تا28کاپلان
15
استاد عزیزی
آسيب شناسي رواني
مارنات + فصل7تا9کاپلان
15
استاد توکلی
ارزیابی روانشناختی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد روانشناسی بالینی  سال 96-95 

آسیب ­شناسی روانی: فصول 10(دلیریوم، زوال عقل، اختلالات شناختی و نسیانی)-11(جنبه های عصبی روانی عفونت ویروس نقص ایمنی انسان و سندرم نقص ایمنی اکتسابی)-12(اختلالت وابسته به مواد) خلاصه روانپزشکی کاپلان
نظریه­ های شخصیت: فصول 1(درآمدی بر نظریه شخصیت)-2(فروید: روانکاوی)-3(آدلر: روانشناسی فردنگر)-4(یونگ: روانشناسی تحلیلی) نظریه­های شخصیت فیست و فیست
نظریه­ های روان­ درمانی: فصول 1(مقدمه و مرور کلی)-2(مشاور)-3(مسائل اخلاقی در کاربست مشاوره)-4(نظریه روان کاوی)-5(درمان آدلری) نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی کری
ارزیابی روانشناختی: فصول 1(مقدمه)-2(بافت سنجش بالینی)-3(مصاحبه سنجشی)-4(سنجش رفتاری)-5 (مقیاس هوشی وکسلر تا خرده آزمونهای وکسلر) راهنمای سنجش روانی
فصل هفت(معاینه بالینی بیماران در روانپزشکی تا سر معاینه جسمی در روانپزشکی) خلاصه روانپزشکی کاپلان
روانشناسی عمومی: فصول 1 )ماهیت روانشناسی)-2(مبانی زیست­شناختی روانشناسی)-3(رشد روانی)-4(فرایندهای حسی)-5(ادراک) زمینه روانشناسی هیلگارد
روانشناسی رشد: فصول 1(تاریخچه، نظریه و راهبردهای پژوهشی)-2(مبانی زیستی و محیطی)-3(رشد پیش از تولد، تولد و نوزاد)-4 (رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی)رواشناسی رشد لورا برک و فصول 37(روانپزشکی کودک)-38(کم­توانی ذهنی)-39(اختلالات یادگیری) خلاصه روانپزشکی کاپلان
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: فصول 1(رابطه ذهن و مغز، وراثت شناسی رفتار)-2(ریتم های خواب و بیداری،مراحل خواب و مکانیزم های مغز، چرا می خوابیم؟)- و فصل 3( قسمت اول و دوم شامل تنظیم دما، تشنگی) روانشناسی فیزیولوژیکی کالات به همراه فصل 36 کاپلان(درمانهای زیست شناختی تا سر ضدهیستامین­ها)
روانشناسی بالینی : فصول 1(روانشناسی بالینی)-2(مروری تاریخی بر روانشناس یالینی)-3(مباحث فعلی در روانشناسی بالینی)-4(روشهای تحقیق در روانشناسی بالینی)-5(تشخیص و طبقه بندی مشکلات روانی) روانشناسی بالینی فیرس و فصول 1(مقدمه)-2(اختلال وسواس فکری-عملی)-3(افسردگی دوران کودکی)-4(ترسها و هراسهای دوران کودکی)-5(اختلال کمبود توجه بیش فعالی) روانشناسی بالینی کودک چوبل و موریس
روانشناسی بالینی  جفری پی گرام ، داگلاس ای برنشتاین ترجمه فیروز بخت : روانشناسی بالینی چیست- گذشته و حال روانشناسی بالینی- ویژگی های اصلی سنجش بالینی- مصاحبه و مشاهده در روانشناسی بالینی

روانشناسی مرضی کودک تالیف اریک مش و دیوی ترجمه مکی آبادی : مقدمه ای بر رفتار بهنجار و نابهنجار در کودکان و نوجوانان- نظریه ها و علت ها – پژوهش- سنجش ، تشخیص و درمان


زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

آسیب­ شناسی روانی: فصول 13(اسکیزوفرنی)-14(سایر اختلالات سایکوتیک)-15(اختلالات خلقی)- و فصل 16(اختلالات اضطرابی تا سر مبحث اختلال هول و بازارهراسی) خلاصه روانپزشکی کاپلان
نظریه­ های شخصیت: فصول 5(کلین: نظریه روابط شیء-6(هورنای: نظریه روانکاوی اجتماعی)-7(فروم: روانکاوی انسنانگرا)-8(سالیوان: نظریه میان­فردی)-9(اریکسون: نظریه بسافرویدی) نظریه­های شخصیت فیست و فیست
نظریه­ های روان­ درمانی: فصول 6(درمان وجودی)-7(درمان فردمدار)-8(درمان گشتالتی)-9 (رفتار درمانی تا درمان مواجه سازی) نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی
ارزیابی روانشناختی: فصول 5 ( مقیاس هوشی وکسلر از خرده آزمونهای وکسلر) – 6(مقیاسهای حافظه وکسلر)-7(پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا)-8(پرسشنامه چند محوری بالینی میلون) راهنمای سنجش روانی
فصل هفت خلاصه روانپزشکی کاپلان(معاینه بالینی بیمارن در روانپزشکی از معاینه جسمی در روانپزشکی تا انتهای فصل 7)
روانشناسی عمومی: فصول 6(هشیاری)-7(یادگیری و شرطی­سازی)-8(حافظه)-9(زبان و اندیشه) زمینه روانشناسی هیلگارد
روانشناسی رشد: فصول 5(رشد شناختی در نوباوگی و نوپایی)-6(رشد هیجانی و اجتماعی در نوباوگی و نوپایی)-7(رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی)-8(رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی)-9(رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی) روانشناسی رشد لورا برک و فصول 40(اختلال مهارتهای حرکتی)- 41(اختلالات ارتباط)- 42(اختلالات نافذ رشد)- 43
0اختلالت کم­توجهی) خلاصه روانپزشکی کاپلان
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: فصل 3( قسمت سوم شامل گرسنگی)- فصل 4(میل جنسی و هورمون ها،تنوع رفتار جنسی)- و فصل 5( قسمت اول شامل هیجان چیست؟) روانشناسی فیزیولوژیکی کالات و فصل 36 خلاصه روانپزشکی( دزمانهای زیست شناختی از مبحث ضدهیستامین­ها تا سر مبحث لاموتریژین)
روانشناسی بالینی: فصول 6(مصاحبه سنجشی)-7(سنجش هوش)-8(سنجش شخصیت)-9(سنجش رفتاری) روانشتاسی بالینی فیرس و فصول 6(مشکلات تحصیلی)-7(رفتار پرخاشگرانه و اختلال سلوک)-8 (اختلالات بدنی)روانشناسی بالینی کودک چوبل و موریس
روانشناسی بالینی  جفری پی گرام ، داگلاس ای برنشتاین ترجمه فیروز بخت : آزمون گیری در روان شناسی بالینی- ویژگی های اساسی مداخلات بالینی- روان درمانی های روانپریشی و انسانگرا
روانشناسی مرضی کودک تالیف اریک مش و دیوی ترجمه مکی آبادی : اختلال بیش فعالی و نقص توجه- مشکلات سلوک- اختلال های اضطرابی


زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

آمار : مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال-
 روش تحقيق: کلیات روش تحقیق – نمونه و روش های نمونه گیری
آسیب­ شناسی روانی: فصل 16 خلاصه روانپزشکی کاپلان(اختلالت اضطرابی از اختلال هول و بازارهراسی) و فصول 17(اختلالات شبه جسمی)-18(نشانگان خستگی مزمن و ضعف اعصاب)-19(اختلالات ساختگی)-20(اختلالات تجزیه ای)-21(تمایلات جنسی انسان) از خلاصه روانپزشکی کاپلان
نظریه­ های شخصیت: فصول 10(اسکینر: تحلیل رفتاری)-11(بندورا: نظریه اجتماعی-شناختی)-12(راتر و میشل: نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی)-13(کتل و آیزنگ: نظریه­های صفت و عاملی) نظریه­ های شخصیت فیست و فیست
نظریه­ های روان­ درمانی: فصول 9 (رفتار درمانی از درمان مواجه سازی) – 10(درمان شناختی-رفتاری)-11(واقعیت درمانی)-12(درمان فمنیستی تا درمان فمنیستی از دیدگاه چندفرهنگی) نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی
ارزیابی روانشناختی: فصول 9(پرسشنامه روانی کالیفرنیا)-10(آزمون رورشاخ)-11(آزمون اندریافت موضوع)-12(نقاشی های فرافکن)-13(ابزارهای کوتاه برای برنامه ریزی درمان، نظارت و سنجش پیامد) راهنمای سنجش روانی
 فصل 8 (علائم و نشانه ها در روانپزشکی)و فصل 9(طبقه بندی در روانپزشکی و مقیاس های درجه بندی در روانپزشکی تا سر دلیریوم و دمانس و اختلالات نسیانی) خلاصه روانپزشکی
روانشناسی عمومی: فصول 10(انگیزه­های بنیادی)-11(هیجان)-12(تفاوتهای فردی)-13(شخصیت)-14(فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار) زمینه روانشناسی هیلگارد
روانشناسی رشد: فصول 10(رشد هیجانی و اجتماعی در اواسط کودکی)-11(رشد جسمانی و شناختی در نوجوانی)-12(رشد هیجانی و اجتماعی در نوجوانی)-13(رشد جسمانی و شناختی در اوایل بزرگسالی)-14(رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل بزرگسالی) روانشناسی رشد لورا برک و فصول 44(اختلالات رفتار ایذایی)- 45(اختلالات تغذیه و خوردن)- 46(اختلالات تیک)- 47(اختلالات دفعی)- 48(سایر اختلالات شیرخواری، کودکی و نوجوانی) خلاصه روانپزشکی
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: فصل 5(  قسمت دوم و سوم شامل رفتارهای حمله و گریز، استرس و سلامتی) و فصل ششم(یادگیری، حافظه، یادزدودگی، وعملکرد مغز؛ ذخیره کردن اطلاعات در سیستم عصبی) روانشناسی فیزیولوژیکی کالات و فصل 36 خلاصه روانپزشکی(درمانهای زیست شناختی از مبحث لاموتریژین تا سر آنتاگونیستهای توام سروتونین و دوپامین)
روانشناسی بالینی: فصول 10(قضاوت بالینی)-11(روان درمانی: مداخلات روان شناختی)-12(روان درمانی: دریدگاه روان پویایی)-13(دیدگاه پدیدار شناختی و انسانگرا-وجودگرا)-14(دیدگاه رفتاری و شناختی-رفتاری) روانشناسی بالینی فیرس و فصول 9(اوتیسم کودکی)-10(کودکان عقب مانده ذهنی)- و 11(کودکان مبتلا به عارضه پزشکی مزمن تا سر پیروی از رژیمهای درمانی) روانشناسی بالینی کودک چوبل و موریس
روانشناسی بالینی  جفری پی گرام ، داگلاس ای برنشتاین ترجمه فیروز بخت : روان درمانی های رفتاری و شناختی- رفتاری، سایر مداخلات بالینی- تحقیق درباره مداخله بالینی- روان شناسی بالینی کودک
روانشناسی مرضی کودک تالیف اریک مش و دیوی ترجمه مکی آبادی : اختلال های خلقی- عقب ماندگی ذهنی- درخودماندگی ( اوتیسم و اسکیزوفرنی دوران کودکی)


زبان عمومی

 

آزمون سوم
95/10/17

آمار : برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات
روش تحقیق: جمع آوری داده ها – روش های جمع آوری اطلاعات– اعتبار و روایی اندازه ها
آسیب­ شناسی روانی: فصول 22(اختلالات هویت جنسی)-23(اختلالات خوردن)-24(خواب طبیعی و اختلالات خواب)-25(اختلالات کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند)-26(اختلالات انطباق)-27(اختلالات شخصیت)-28(عوامل شناختی مؤثر بر وضعیت طبی و طب روان تنی) خلاصه روانپزشکی
نظریه­ های شخصیت: فصول 14(آلبورت: روانشناسی فردی)-15(کلی:روانشناسی سازه­های فردی)-16(راجرز:نظریه فردمدار)-17(مزلو:نظریه کل­نگر-پویشی)-18(می: روانشناسی وجودی) نظریه­های شخصیت فیست و فیست
نظریه­ های روان ­درمانی: فصول 12 ( در مان فمنیستی از درمان فمنیستی از دیدگاه چندفرهنگی) -13(رویکردهای پست مدرن)-14(نظریه سیستم های خانواده)-15(رویکرد یکپارچه نگر)-16(رویکرد یکپارچه نگر بکار بردن با استن) نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی
ارزیابی روانشناختی: فصول 14(غربالگری  سنجش آسیب های صبی-روانی)-15(سنجش روانی و برنامه یزی درمان)-16(گزارش روانشناختی) راهنمای سنجش روانی
فصل 9 خلاصه روانپزشکی( طبقه بندی در روانپزشکی و مقیاس های درجه بندی روانپزشکی از دلیریوم دمانس اختلالات نسیانی تا آخر فصل)
روانشناسی عمومی: فصول 15(روانشناسی نابهنجاری)-16(روشهای درمان)-17(شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی)-18(تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی)- و پیوست(روشهای آماری و اندازه­گیری) زمینه روانشناسی هیلگارد
روانشناسی رشد: فصول 15(رشد جسمانی و شناختی در میانسالی)-16(رشد هیجانی و اجتماعی در میانسالی)-17(رشد جسمانی و شناختی در اواخر بزرگسالی)-18(رشد هیجانی و اجتماعی در اواخر بزرگسالی)-19(مرگ، مردن، و داغدیدگی) روانشناسی رشد برک و فصول 49(اختلالات خلقی و خودکشی در کودکان و نوجوانان) – 50(اختلالات اضطرابی شیرخواری، کودکی و نوجوانی)- 51(اسکیزوفرنی زودآغاز) خلاصه روانپزشکی
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: فصل 7(جانبی شدن کارکرد؛ تکامل و فیزیولوژی زبان) و 8(سوءمصرف مواد و اعتیادها؛ اختلالهای خلقی؛ اسکیزوفرنی) روانشناسی فیزیولوژیکی کالات و فصل 36 خلاصه روانپزشکی (درمان های زیست شناختی از آنتاگونیستهای توام سروتونین و دوپامین  تا  انتهای فصل)
روانشناسی بالینی: فصول 15(گروه درمانی: خانواده درمانی و زوج درمانی)-16(روان شناسی اجتماع نگر)-17(روانشناسی سلامتی و طب رفتاری)-18(روانشناسی عصب نگر)-19(روانشناسی قانون نگر)-20(روانشناسی طب اطفال و روانشناسی بالینی کودک) روانشناسی بالینی فیرس و فصول 11 ( کودکان مبتلا به عارضه پزشکی مزمن از پیروی از رژیمهای درمانی)- 12(مروری بر دارو درمانی روانی)-13( پیشگیری)-14(جنبه های قانونی مربوط به درمان کودکان)روانشناسی بالینی کودک چوبل و موریس
روانشناسی بالینی  جفری پی گرام ، داگلاس ای برنشتاین ترجمه فیروز بخت : روانشناسی سلامت- روانشناسی بالینی عصب نگر- روانشناسی قانونی- مسائل حرفه ای در روانشناسی بالینی- 
روانشناسی مرضی کودک تالیف اریک مش و دیوی ترجمه مکی آبادی : اختلال های ارتباطی و یادگیری- اختلال های مربوط به سلامتی و مصرف مواد- اختلال های خوردن و بیماری های مرتبط با آنها


زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم