مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره حضوری لیسانس به پزشکی
 
   
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
550000
50
دكتر اسماعیلی
میکروب شناسی
600000
60
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
900000
100+20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
650000
50
دکترابراهیم زاده
ژنتیک
850000
100
دکتر نور آبادی
فیزیولوژی
900000
80
دکتر شیرازی
آناتومی
700000
35
دکتر مرادی
بافت شناسی
800000
30
دکتر علیمرادی
روانشناسی
500000
20
استاد شهیدزاده
فیزیک
700000
30
دکتر نادری
شیمی آلی و عمومی
800000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسی
300000
30
دکتر قوی پنجه
مهارتهای استدلال و تفکر نقاد
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 30% تخفیف تعداد ساعت
5775000 635
 
Test cable channels Graduate Department of Health