مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته روانشناسی بالینی  
 

 

 

روانشناسي باليني:
روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است و دوره کارشناسی روانشناسی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و دو هدف عمده از تشکیل این دوره مورد نظر است
1-1-
هدف اختصاصی: هدف دوره کارشناسی روانشناسی تربیت افرادی است که مفاهیم و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فراگرفته وحداقل مهارتهای حرفه ای را در یکی از شاخه های روانشناسی عمومی و کودکان استثنائی و گرایش بالینی را که در کشورما ایران دارای کاربرد فراوان است بدست آورند .
2-1-
هدف عمومی: چون این دوره جرئی از نظام آموزش عالی است و این رشته به دروس دیگر به ویژه دروس تربیتی وابستگی نزدیک دارد، آشنا کردن دانشجویان رشته های مختلف بااصول نظریات و مفاهیم و روشهای علم و روانشناسی نیز مورد نظر و هدف عمومی این دوره آموزشی است لذا برنامه و دروس آن طوری تنظیم شده است که علاوه بر جنبه آموزش عمومی بهتر است جزئی از برنامه اختصاصی گروهها و دانشکده های مختلف قرار گیرد مانند دروس روانشناسی تربیتی و یادگیری اجتماعی و تفاوتهای فردی برای دانشجویان رشته های مختلف دبیری و دروس روانشناسی اجتماعی و صنعتی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی، مدیریت و مهندسی و دروس مقدماتی مربوط به روانشناسی رفتار غیرطبیعی و رشد بهداشت روانی برای دانشجویان رشته های پزشکی و بهداشت

بازار كار:
روانشناسي‌ عمومي‌
فارغ‌التحصيلان اين گرايش مي‌توانند در مراكزي نظير ‌مدارس‌، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات‌ مخصوص‌ آموزش‌ و نگهداري‌ افراد عقب‌ مانده‌، مراكز اصلاح‌ و تربيت‌ و ندامتگاه‌ها، بيمارستان‌هاي‌ رواني‌، مؤسسات‌ توانبخشي‌، مؤسسات‌ آموزشي‌ و مكان‌هايي از اين دست مشغول فعاليت شوند .
روانشاسي‌ صنعتي‌ و سازماني‌
فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ مي‌توانند به‌ بررسي‌ و مطالعه‌ موضوعاتي‌ همچون‌ ساعات‌ كار و استراحت،‌ كار چرخشي‌ (نوبتي‌)، خستگي‌ و عوارض‌ آن‌ در محيط‌ كار، ارزيابي‌ مشاغل‌ و راه‌هاي‌ سنجش‌ و ارزيابي‌ آن‌، انتخاب‌ و گزينش‌ پرسنل‌، كاهش‌ سوانح‌ و افزايش‌ ايمني‌، نقش‌ سر و صدا، نور، حرارت‌، رنگ‌ و ساير عوامل‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ فيزيكي‌ كار، افزايش‌ انگيزه‌ و روحيه‌ كار، مديريت‌ و نظارت‌، روابط‌ و مناسبات‌ محيط‌ كار و بسياري‌ موضوعات‌ و مسائل‌ ديگر در سازمان‌هاي‌ صنعتي‌، بازرگاني‌، خدماتي‌، نظامي‌ و... بپردازند .
روانشناسي‌ باليني‌
مراكزي‌ كه‌ در حال‌ حاضر مي‌توانند روانشناسان‌ باليني‌ را به‌ همكاري‌ دعوت‌ كنند عبارت‌اند از: بيمارستان‌هاي‌ عمومي‌، بيمارستان‌ها و كلينيك‌هاي‌ رواني‌، مراكز نگهداري‌ بيماران‌ و معلولين‌ جسمي‌ و رواني‌، مراكز كارآموزي‌، مراكز كودكان‌ بزهكار، ندامتگاه‌ها و مراكز آموزشي