تماس با مدیر کل انجمن

نشانی پستی :

تهران بالاتر ازمیدان ولیعصر -جنب زرتشت شرقی - کوی پزشک پور - پلاک 12 - ساختمان معینشماره تماس : 02188940962

02188801465
تلگرام :
https://telegram.me/phdpezeshki

مدیر کل

این پیغام به صورت متن ساده ای ارسال خواهد شد و نمیتوانید در آن از HTML ویا BBCode استفاده کنید. آدرس بازگشت این پیغام ایمیلی است که در حین عضویت در سایت آن را تعریف کرده بودید.