مشاوره تخصصی آزمونهای دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد گروه پزشکی - ثبت نام

با دسترسی به “مشاوره تخصصی آزمونهای دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد گروه پزشکی” (در سطور بعد “ما”, “مشاوره تخصصی آزمونهای دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد گروه پزشکی”, “http://www.mui.ir/forum” را بیان دارد), پیروی از قوانین مقابل را قبول میکنید. اگر این قوانین را قبول ندارید لطفا از “مشاوره تخصصی آزمونهای دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد گروه پزشکی” استفاده نکنید. این قوانین در هر زمانی ممکن است تغییر کند و ما تمام سعی خودمان را خواهیم کرد که این تغییرات را به شما اطلاع دهیم، با این وجود باید قوانین موجود را در بازه های زمانی منظم کنترل کنید و از تغییرات آگاه شوید.اگر قوانین موجود در “مشاوره تخصصی آزمونهای دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد گروه پزشکی” تغییر کند و شما به استفاده از آن ادامه دهید،این بدان معنا خواهد بود که شما این قوانین را پذیرفته اید.

شما موافقت میکنید که مطالب مستهجن،مبتذل،افترا آمیز،توهین آمیز،تهدید کننده و هرگونه مطلب مخالف با قوانین کشورتان و قوانینی که “مشاوره تخصصی آزمونهای دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد گروه پزشکی” در آن کشور میزبان شده است و همچنین قوانین بین الملل، ارسال نکنید. در غیر این صورت به طور سریع و همیشگی تحریم خواهید شد،اگر از جانب سرویس خدمات دهی اینترنت شما،نامه ای مبنی بر تخلف شما دریافت کنیم این تالار حق تحریم شما را دارد. موافقت میکنید که “مشاوره تخصصی آزمونهای دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد گروه پزشکی” حق ویرایش،حذف،انتقال و قفل کردن موضوعات را در هر زمانی داراست. طبق موافقت نامه تمامی اطلاعات وارد شده شما در تالار در پایگاه داده ما ذخیره خواهد شد. این اطلاعات به هیچ وجه با سایتی دیگر به اشتراک گذاشته نخواهد شد. با این وجود “ندارد.