انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر
رشته هایی که کارشناس مهندسی کامپیوتر می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

انفورماتیک پزشکی-ارزیابی فناوری سلامت-فناوری اطلاعات سلامت-بهداشت محیط
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health