رشته دکتری بیولوزی تولید مثل
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای بیولوژی تولید مثل سال  1400-1399

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی:   روش های مطالعه سلولی ، سلول و نقل انتقالات غشایی – -شبکه آندوپلاسمی –انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها--دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی-حمل و نقل وزیکولی- ریبوزوم ها- هسته

جنین شناسی : مقدمه- گامتوژنز- تخمک گذاری تا لانه گزینی- هفته دوم تکامل-هفته سوم تکامل
فیزیولوژی غدد : هورمونهای هیپوفیزی- هورمون هاي هيپوتالاموسي- هورمون رها کننده پرولاکتین( PRH ) - هورمونهای هیپوفیز خلفی
بافت شناسی غدد: غدد تیروئید- غدد پاراتیروئید- هیپوفیز- غدد اپی فیز

 

آزمون اول
99/08/30   


زیست شناسی سلولی و مولکولی:چرخه سلولی سرطان و آپاپتوز- کلیات مولکولی-همانندسازی  DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی
جنین شناسی : هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی) -ماه سوم تا هنگام تولد-نقایص مادرزادی و تشخیص پیش از تولد-دستگاه های محافظتی، اسکلتی و عضلانی- حفرات بدن
فیزیولوژی غدد : هورمون رشد -هورمونهای تیروئیدی -هورمونهای پانکراس
بافت شناسی غدد: غدد فوق کلیوی- سیستم کاردیوواسکولار - دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی-

 

آزمون دوم
99/10/19

زیست شناسی سلولی و مولکولی:رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن و پیام رسانی بیولوژیک
جنین شناسی :دستگاه قلبی عروقی- دستگاه تنفسی-دستگاه گوارش
فیزیولوژی غدد : سوماتواستاتين - پاراتيروئيد -هورمون PTH - غدد آدرنال- کورتیزول-آلدوسترون
بافت شناسی غدد: دستگاه تولیدمثل مرد- دستگاه تولیدمثل زن-

 

آزمون سوم
99/12/01

زیست شناسی سلولی و مولکولی: تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

جنین شناسی دستگاه ادراری - تناسلی- سر و گردن- دستگاه عصبی-گوش- چشم
فیزیولوژی غدد : دستگاه تولید مثل زن و مرد
بافت شناسی غدد: پستان- پوست- غدد ضمیمه دستگاه گوارش

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

1400/02/10

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

1400/02/17

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 1400/02/24 آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)  

8

1400/02/31

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health