.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی مدارک پزشکی :.
 
  فناوری اطلاعات سلامت  
 
مشخصات بسته آموزشی
 
   
شهریه به تومان نام درس
800000
مدارك پزشكي ، جنبه های قانونی وسایرموارد
 
کد گذاری بیماری ها
 
کلیات پزشکی
 
اصلاحات پزشکی
 
اصول بایگانی
 
ریاضی
 
آمار
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health
.: تمامی حقوق متعلق به این سايت برای موسسه علوم و فنون معین محفوظ می باشد :.