.:بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی رادیولوژی :.
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
فيزيك پرتوها
 
آناتومی رادیوگرافیک
 
800000
اصول تاریکخانه
 
رادیوگرافی
 
فیزیک عمومی
 
فیزیولوژی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health