رشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
انفورماتیک پزشکی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:396 نام رشته:انفورماتیک پزشکی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
مقدسی ، ویگر،عبدالهاک،صفدری
30
استاد یوسفی
مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
کافمن
10
استاد یوسفی
اصول برنامه نویسی
توماس وفینی
10
استاد شهیدزاده
ریاضیات عمومی
لیپ شوتز وهوروویتز
10
استاد یوسفی
ساختمان داده ها
کاظم محمد
10
استاد نوریان
آمار زیستی
کتاب اصلطلاحات پزشکی 20 استاد کریمی کلیات و اصطلاحات پزشکی
شورتلیف 30 اسناد یوسفی انفورماتیک سلامت

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد انفورماتیک پزشکی  سال 1400-1399 

مديريت اطلاعات بهداشتي – درماني: کیفیت اطلاعات در مراقبت بهدشتی، مدیریت یک منبع استراتژیک

اصول برنامه نويسي: ساختار برنامه ها (پاسكال – C ) – متغيرها و ثابت ها (پاسكال – C )

ساختمان داده ها: زير بناي بازگشتي – پيچيدگي زماني و مرتبه اجرايي
رياضي : بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری

انفورماتیک سلامت:

موضوعات اصلی در انفورماتیک پزشکی-داده های زیست پزشکی- استدلال احتمالات بالینی – علوم شناختی و انفورماتیک زیست پزشکی- معماری کامپیوتر برای مراقبت بهداشتی و زیست پزشکی- مهندسی نرم افزار برای مراقبت بهداشتی و زیست پزشکی – استانداردهای انفورماتیک زیست پزشکی
زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون اول
99/8/30   

 

مديريت اطلاعات بهداشتي – درماني :
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مدیریت سیستمهای اطلاعات مراقبت بهداشتی
اصول برنامه نويسي : عملگرها و عبارات (پاسكال – C ) – دستورات ورودي و خروجي (پاسكال – C )- دستورات كنترلي (پاسكال – C )
ساختمان داده ها: آرايه و رشته – پشته و صف
رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی

کلیات و اصطلاحات پزشکی :بیماری های اعصاب-بیماری های قلب و عروق-بیماری های تنفس-بیماری های گوارشی-بیماری های کلیه

انفورماتیک سلامت:

پردازش زبان طبیعی در مراقبت بهداشتی و زیست پزشکی- انفورماتیک تصویربرداری زیست پزشکی- اصول اخلاقی در انففورماتیک زیست پزشکی و سلامت- ارزیابی منابع اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی- سیستمهای پرونده الکترونیک سلامت- زیرساخت اطلاعات بهداشتی- مدیریت اطلاعات در سازمانهای مراقبت بهداشتی
زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

مديريت اطلاعات بهداشتي – درماني: پرونده الکترونیک سلامت، کد گذاری
آمار زيستي: مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال
اصول برنامه نويسي: آرايه ها و رشته ها (پاسكال – C )- اشاره گرها (پاسكال – C )
ساختمان داده ها: ليست هاي پيوندي – درخت – درخت هاي ويژه
رياضي :حد و پیوستگی توابع چند متغیره
کلیات و اصطلاحات پزشکی :

بیماری های خون-بیماری های غدد-بیماری های زنان و مردان-بیماری های کبدی-بیماری های عفونی

انفورماتیک سلامت:

سیستم مراقبت بیمار محور- انفورماتیک بهداشت عمومی-انفورماتیک سلامت مشتری و پرونده سلامت فردی- سلامت از راه دور- سیستمهای پایش و نظارت بیمار- سیستمهای تصویربرداری در رادیولوژی- بازیابی اطلاعات و کتابخانه های دیجیتال
زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون سوم
99/12/01

مديريت اطلاعات بهداشتي – درماني :
کاربرد آمار در مدیریت بیمارستان، ضمیمه
آمار زيستي: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات
اصول برنامه نويسي : زير برنامه ها (پاسكال – C )- گونه هاي شمارشي – ركورد – استراكچر- يونيون – مجموعه (پاسكال – C ) – فايل (پاسكال – C )
ساختمان داده ها: گراف – مرتب سازي
ریاضی: - انتگرال- کاربردهای انتگرال-ماتریس
کلیات و اصطلاحات پزشکی: بیماری های چشم و گوش-سرطان-الکترولیتها-بیماری های پوست-بیماریهای روانی -دستگاه اسکلتی-عضلانی
انفورماتیک سلامت:

سیستمهای تصمیم یار بالینی- کامپیوترها در آموزش مراقبت سلامت- انفورماتیک زیستی-انفورماتیک زیستی ترجمه ای- انفورماتیک تحقیقات بالینی- خط مشی فناوری اطلاعات سلامت- آینده انفورماتیک در زیست پزشکی


زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم