مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  IELTS  
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان
تعداد جلسات

مدت کل دوره

بر حسب ماه

تعداد جلسات در هفته

سه ساعته

نام استاد
نام درس
480000
23
3
2
دکتر حاجی پور
IELTS-Level 1
490000
23
3
2
دکتر حاجی پور
IELTS-Level 2
490000
23
3
2
دکتر حاجی پور
IELTS-Level 3
500000
23
3
2
دکتر حاجی پور
IELTS-Level 4
500000
20
3
2
دکتر حاجی پور
IELTS-Level 5
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health