مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  مکالمه  
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان
تعداد جلسات

مدت کل دوره

بر حسب ماه

تعداد جلسات در هفته

سه ساعته

نام استاد
نام درس
480000
23
3
2
دکتر حاجی پور
Level 1
490000
23
3
2
دکتر حاجی پور
Level 2
490000
23
3
2
دکتر حاجی پور
Level 3
500000
23
3
2
دکتر حاجی پور
Level 4
500000
20
3
2
دکتر حاجی پور
Level 5
 
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health