مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  TOEFL  
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان
تعداد جلسات

مدت کل دوره

بر حسب ماه

تعداد جلسات در هفته

سه ساعته

نام استاد
نام درس
400000
23
3
2
دکتر حاجی پور
TOEFL-Level 1
460000
23
3
2
دکتر حاجی پور
TOEFL-Level 2
460000
23
3
2
دکتر حاجی پور
TOEFL-Level 3
480000
23
3
2
دکتر حاجی پور
TOEFL-Level 4
480000
20
3
2
دکتر حاجی پور
TOEFL-Level 5
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health